Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Pitomača za 2018. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Pitomača za 2018. godinu.

Opis savjetovanja: Ovim se Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuje gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture nerazvrstanih ceste i javnih površina, javne rasvjete,  opskrbe plinom i pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, te odlaganja komunalnog otpada.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Pitomača za 2018. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.12.2017.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 13.11.2017. - 13.12.2017.

Trajanje

13.11.2017. - 13.12.2017.