Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, te poslova državne uprave koji su preneseni na Općinu Velika Ludina, u skladu sa zakonom i drugim propisima. 

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.06.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.



Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 11.6.2019. - 18.6.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

11.6.2019. - 18.6.2019.