Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Podgora za 2018. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće je pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Podgora za 2018. godinu.

Opis savjetovanja: Ovim Programom se osiguravaju sredstva za kulturne djelatnosti i poslove, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Općinu Podgora kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom, a osobito: djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva te akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog životaMolimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Podgora za 2018. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 01.12.2017.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 24.11.2017. - 1.12.2017.

Trajanje

24.11.2017. - 1.12.2017.