Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Ludbrega za razdoblje 2018. - 2020. godine.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Ludbrega za razdoblje 2018. - 2020. godine.

Opis savjetovanja: Ovim Programom mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Ludbrega, uređuju se svrha i ciljevi Programa, korisnici i nositelji za provođenje mjera iz Programa, područja iz Programa, provedba mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti te sredstva za realizaciju mjera. Svrha ovog Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području grada Ludbrega

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Ludbrega za razdoblje 2018. - 2020. godine, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.01.2018.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 15.1.2018. - 25.1.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

15.1.2018. - 25.1.2018.