Poštovani građani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Rakovica.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Rakovica.

Opis savjetovanja: Ovom odlukom se uređuje osnivanje Savjeta mladih Općine, broj članova, način i postupak njihova izbora, način utjecaja na rad Općinskog vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, suradnja s drugim vijećima mladih, način financiranja rada i programa Savjeta mladih i način osiguranja uvjeta za njihov rad kao i ostala pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Rakovica, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.03.2017.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 9.2.2017. - 11.3.2017.

Trajanje

9.2.2017. - 11.3.2017.