Na web stranicama Općine Lovran www.opcinalovran.hr dostupna je poveznica Savjetovanja s javnošću na kojoj je dana 3. siječnja 2018., objavljen Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom (u daljnjem tekstu: Odluka) te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istom. Rok za podnošenje prijedloga je do 19. siječnja 2018. godine do 24,00 h. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Nacrt Odluke za koje je savjetovanje otvoreno možete uputiti upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na navedenu web stranicu.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Lovran.ž

Dokument za savjetovanje možete pronaći ovdje.


O B R A Z L O Ž E N J E

Nacrta Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom

    

Obveza je Općine Lovran kao jedinice lokalne samouprave da temeljem članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpada („Narodne novine“ RH br. 94/13 i 73/17) donese Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanju biorazgradivog komunalnog otpada. Odluka se mora donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom suglasno članku 169. Zakona. Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine“ RH br. 50/17) donijela je Vlada Republike Hrvatske 25. svibnja 2017. godine i stupila je na snagu 01. studenog 2017. godine. 

       Osnovna je svrha donošenja Odluke u skladu s Zakonom i Uredbom sustavna izmjena načina gospodarenja sa komunalnim otpadom. Skupljeni otpad se ne može više samo odlagati, već se mora postepeno uspostaviti sustav u kojem će se stvoreni otpad upotrijebiti kao sirovina za nove proizvode i za dobivanje energije. Da bi se to postiglo nameće se osnovna potreba selektivnog i odvojenog prikupljanja različitih vrsta otpadnih stvari. Prema članku 12. Zakona sve otpadne stvari su kategorizirane u katalogu otpada kao sastavnim dijelom Pravilnika o katalogu otpada („Narodne novine“ RH br. 90/15). 


Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi  se isti mogao što prije početi primjenjivatiStatus:
2 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 3.1.2018. - 19.1.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

3.1.2018. - 19.1.2018.