Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Općine Donji Andrijevci.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Općine Donji Andrijevci.

Opis savjetovanja: Sukladno Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 89/18) u članku 15. propisana je obveza izrade Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana. Komunikacijska strategija je dokument kojim se određuju komunikacijski ciljevi koje nositelj izrade akta strateškog planiranja želi postići komunikacijom s javnošću i definiraju ključne komunikacijske poruke, ciljne skupine i komunikacijski kanali. Komunikacijski akcijski plan je dokument kojim se definira okvir za postizanje komunikacijskih ciljeva određenih Komunikacijskom strategijom te detaljno razrađuju mjere i aktivnosti informiranja i vidljivosti na operativnoj razini u svrhu provedbe komunikacijskih ciljeva.


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Općine Donji Andrijevci, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.


Savjetovanje je otvoreno do: 26.8.2021.Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 26.7.2021. - 26.8.2021.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

26.7.2021. - 26.8.2021.