Na web stranicama Općine Lovran www.opcinalovran.hr dostupna je poveznica Savjetovanja s javnošću na kojoj je dana 19. ožujka 2019., objavljen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: Odluka) te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istom. Rok za podnošenje prijedloga je do 27. ožujka 2019. godine do 24,00 h. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Prijedlog Odluke za koje je savjetovanje otvoreno možete uputiti upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na navedenu web stranicu.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Lovran.

Odluka

o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora „Narodne Novine“ br.125/11, 64/15, 112/18, dalje u tekstu  Zakon, stupio je na snagu u prosincu 2018. godine. Osnovne promjene odnose se na slučajeve raspolaganja poslovnim prostorom bez javnog natječaja, odobravanje podzakupa i prodaju poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinica lokalne (regionalne) samouprave sadašnjem zakupniku. Jedinice lokalne samouprave obvezne su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona uskladiti odredbe svojih općih akata s odredbama Zakona ( do 22.ožujka 2019.). 

Prijedlogom Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, ista se usklađuje s izmjenama i dopunama Zakona. 


S obzirom na kratkoću vremena za donošenje Odluke, Javno savjetovanje otvoreno je do 27. ožujka 2019. godine do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije.

Svoje primjedbe ili komentare možete upisati na dolje za to predviđeno mjesto pod "KOMENTARI".


Dokument za savjetovanje možete pronaći OVDJE.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 19.3.2019. - 27.3.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

19.3.2019. - 27.3.2019.

Izvješća