Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023. godinu.

Opis savjetovanja: Programom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023. godinu se utvrđuju komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na distributivnom vodoopskrbnom području javnog isporučitelja vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge vodoopskrbe i odvodnje, Zaprešić, Zelengaj 15, odnosno ovim programom se planira gradnja i projektiranje komunalnih vodnih građevina na području Općine Bistra u 2023. godini

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.12.2022.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 15.11.2022. - 15.12.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

15.11.2022. - 15.12.2022.