Sukladno čl. 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (94/13) definirano je da Plan gospodarenja otpadom općine donosi predstavničko tijelo JLS za razdoblje od 6 godina. Osnovni je dokument o giospodarenju otpadom za razdoblje 2017-2023.g., usklađen je sa Strategijom gospodarenja otpadom  RH, Planom gospodarenja otpadom RH, Nacionalnom strategijom zaštite okoliša kao i Programima zaštite okoliša. Općina je također dužna ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela područne samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša. Nacrt Plana objavljuje se na javno savjetovanje u trajanju od 30 dana, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.


Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 21.6.2017. - 21.7.2017.

Trajanje

21.6.2017. - 21.7.2017.