Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za adaptaciju Doma zdravlja u Maslenici.


Poštovani,

obavještavamo Vas da javni naručitelj Općina Jasenice planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave za izvođenje radova na adaptaciji Doma zdravlja u Maslenici.

Sukladno članku 198. (Prethodna analiza tržišta) i Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.

Ovim putem javni naručitelj Općina Jasenice stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi i nacrt troškovnika. 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će od 18.05.2017. do 05.06.2017. godine

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: juo@jasenice.hr.

Po završetku savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na svojim internetskim stranicama: www.jasenice.hr

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.


Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) trajanje savjetovanja je najmanje 5 dana.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 18.5.2017. - 5.6.2017.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

18.5.2017. - 5.6.2017.