Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Općine Privlaka.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Općine Privlaka.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom osniva se te utvrđuje sastav i struktura postrojbe civilne zaštite za provedbu mjera i aktivnosti iz djelokruga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Općine Privlaka, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 01.02.2019.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 2.1.2019. - 1.2.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

2.1.2019. - 1.2.2019.