Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije.

Opis savjetovanja: Procjenom ugroženosti od požara utvrđuju se vrste i izvori opasnosti za nastajanje požara i tehnoloških eksplozija, te su definirani preventivni postupci koji se provode u svrhu sprečavanja nastanka i širenja požara. Iz predloženih preventivnih postupaka slijede konkretne mjere koje osiguravaju blagovremenu dojavu požara, gašenje požara i sprječavanje širenja požara.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 02.10.2018.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 26.9.2018. - 2.10.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

26.9.2018. - 2.10.2018.