Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima.

Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom uređuje se način dokazivanja ispunjavanja kriterija i uvjeta, postupak dodjele stipendija i potpora, obveze primatelja stipendija i potpora, način određivanja visine stipendija i potpora, kao i druga pitanja od značenja za dodjelu stipendija i potpora.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.04.2018.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 13.3.2018. - 12.4.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

13.3.2018. - 12.4.2018.