Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Plana zaštite od požara Općine Orle.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Plana zaštite od požara Općine Orle.

Opis savjetovanja: Planom zaštite od požara se uređuje način postupanja vatrogasnih postrojbi i drugih sudionika u akciji gašenja požara. Planom županije, grada odnosno općine prikazuje se stvarni broj, veličina, smještaj i ustroj vatrogasnih postrojbi odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava te njihova područja djelovanja i odgovornosti.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Plana zaštite od požara Općine Orle, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 02.10.2018.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 26.9.2018. - 2.10.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

26.9.2018. - 2.10.2018.