Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnoj naknadi.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi.


Opis savjetovanja: Ovom Odlukom određuju se:

• područja zona u Općini Privlaka u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

• koeficijenti zone (Kz) za pojedine zone u Općini Privlaka,

• koeficijenti namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada,

• rokovi plaćanja komunalne naknade,

• nekretnine važne za Općinu Privlaka koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,

• opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnoj naknadi, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 01.02.2019.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 2.1.2019. - 1.2.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

2.1.2019. - 1.2.2019.