Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Podcrkavlje za 2021. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Podcrkavlje za 2021. godinu.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom donosi se Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Podcrkavlje za 2021. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke, a sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, broj 52/18.) i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Podcrkavlje  za razdoblje od 2020. do 2024. godine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 14/20.)

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Podcrkavlje za 2021. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.11.2020.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 13.10.2020. - 13.11.2020.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

13.10.2020. - 13.11.2020.