Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnom redu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnom redu.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom o komunalnom redu (u daljnjem tekstu: Odluka) u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda za područje Grada Oroslavja (u daljnjem tekstu: Grad) propisuju se:

1. uređenje naselja

2. način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada 

3. uvjeti korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila

4. održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene

5. uklanjanje snijega i leda

6. držanje životinja

7. mjere za održavanje komunalnog reda

8. prekršajne odredbe.


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnom redu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.5.2022.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 12.4.2022. - 12.5.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

12.4.2022. - 12.5.2022.