Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnom redu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnom redu.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom propisuje se komunalni red na području Općine Dugopolje, mjere za njegovo provođenje i kazne za prekršaje počinjenje nepridržavanjem istih. Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Općine Dugopolje, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnom redu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 06.09.2019.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 7.8.2019. - 6.9.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

7.8.2019. - 6.9.2019.