Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa razvoja poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda na području Općine Konavle.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa razvoja poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda na području Općine Konavle.

Opis savjetovanja: Općina Konavle želi potaknuti razvitak poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda na svom području. Zato je pokrenula program pod nazivom: „Program razvoja poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda na području Općine Konavle“. Prvi korak u realizaciji tog programa je izrada ove idejne studije.

Osnovna je zadaća ove studije definirati nekoliko poljoprivredno-prehrambenih proizvoda čiju proizvodnju i komercijalizaciju treba prioritetno razvijati na području Općine Konavle te predložiti model njihovog poticanja. Kriteriji odabira bili su slijedeći: povoljni prirodni uvjeti za njihovu proizvodnju, potražnja na lokalnom tržištu, proizvodnja i prodaja tih proizvoda do sada nije postojala ili je slabo razvijena, proizvodnja tih proizvoda je radno intenzivna te može donijeti razmjerno visoki dohodak poljoprivrednom gospodarstvu. 

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa razvoja poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda na području Općine Konavle, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.05.2019.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 2.5.2019. - 31.5.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

2.5.2019. - 31.5.2019.