Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Grada Varaždinskih Toplica.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Grada Varaždinskih Toplica.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom određuju se: 

a) mjesta na području Grada Varaždinskih Toplica na kojima se može obavljati prodaja robe na javno-prometnim površinama na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja;

b) uvjeti pod kojima se, na području Grada Varaždinskih Toplica, može obavljati pokretna prodaja;

c) mjesta na području Grada Varaždinskih Toplica na kojima se može obavljati prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine;

d) uvjeti koji se odnose na vanjski izgled prodajnih objekata iz točaka a) i c) ovog stavka.


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Grada Varaždinskih Toplica, upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.01.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 21.1.2019. - 31.1.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

21.1.2019. - 31.1.2019.