Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Pitomača za 2018. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Pitomača za 2018. godinu.

Opis savjetovanja: Ovim se Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja i uređenja u dijelu koji se odnosi na održavanje javnih zelenih površina, održavanja javnih prometnih površina, održavanja nerazvrstanih cesta, odvodnje atmosferskih voda, održavanja i uređenja javne rasvjete, te održavanja groblja.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Pitomača za 2018. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.12.2017.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 13.11.2017. - 13.12.2017.

Trajanje

13.11.2017. - 13.12.2017.