Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnom doprinosu Općine Perušić.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Općine Perušić.


Opis savjetovanja: Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa te visina komunalnog doprinosa u Općini Perušić i to:

• područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa,

• jedinična vrijednost komunalnog doprinosa,

• način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

• uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnom doprinosu Općine Perušić, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.01.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 21.1.2019. - 31.1.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

21.1.2019. - 31.1.2019.