Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o uređenju prometa na području Općine Križ.

Dokument za savjetovanje moguće je pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Općine Križ.

Opis savjetovanja: Ovom se Odlukom uređuje promet na javno prometnim površinama na području Općine Križ te mjere za njihovo provođenje. Javno prometnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se nerazvrstane ceste, trgovi, pješačke staze, parkirališta i druge prometne površine koje su u funkciji vozila i pješaka na području Općine.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluje u donošenju Odluke o uređenju prometa na području Općine Križ, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto. 

Savjetovanje je otvoreno do: 15.05.2018.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 15.4.2018. - 15.5.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

15.4.2018. - 15.5.2018.