Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu.

Opis savjetovanja: Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.12.2022.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 14.11.2022. - 13.12.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

14.11.2022. - 13.12.2022.