Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini.

Opis savjetovanja: Ovim Programom daje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade i drugih izvora  s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskazom  izvora  financijskih sredstava potrebnih za realizaciju planiranih aktivnosti..

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.05.2020.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi  se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 14.5.2020. - 22.5.2020.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

14.5.2020. - 22.5.2020.