Poštovani građani,


pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti. 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznati javnost s prijedlogom Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, te dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja. 

Na temelju članka 9, 10, 14 i 41. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15 i 121/16), članka 6. Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) po predloženoj Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti propisuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata, određuju se lokacije izvan naseljenih područja naselja, radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata, određuju se prostori za pružanje usluga naturistima, prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim površinama, njihov vanjski izgled te radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge na području Grada Raba.

Dokument za savjetovanje možete pogledati OVDJE.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.08.2018.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 19.7.2018. - 19.8.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

19.7.2018. - 19.8.2018.