Poštovani građani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Plana ukupnog razvoja Općine Breznica za razdoblje od 2021.-2030. godine.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati OVDJE.

Tema savjetovanja je: Donošenje Plana ukupnog razvoja Općine Breznica za razdoblje od 2021.-2030. godine.

Opis savjetovanja: Plan ukupnog razvoja krovni je strateški dokument zasnovan na dugoročnoj razvojnoj viziji, relevantnoj analizi ključnih izazova i razvojnih potencijala, jasno definiranim strateškim ciljevima te akcijskim planom za koherentno djelovanje u etapama koji su ciljano usmjereni sa svrhom postizanja željenog učinka. Plan ukupnog razvoja u narednom provedbenom razdoblju od 2021.–2030. godine, činiti će podlogu za planiranje proračuna i programiranje sredstava iz fondova EU i drugih dostupnih izvora (su)financiranja.

Planom ukupnog razvoja Općine Breznica za razdoblje od 2021. – 2030.godine izražava se politika Općine Breznica u smjeru jačanja cjelokupnog gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera. Ovaj strateški dokument kroz primijenjene analize, pravovremeno identificira probleme i potrebe te razvojne projekte koji će biti nosioci održivog razvoja Općine.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Plana ukupnog razvoja Općine Breznica za razdoblje od 2021.-2030. godine i, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.12.2021.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 11.11.2021. - 10.12.2021.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

11.11.2021. - 10.12.2021.