Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ludbreg.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ludbreg.

Opis savjetovanja: Odlukom o izradi se utvrđuje pravna osnova za izradu, razlozi donošenja plana, obuhvat prostornog plana, ocjena stanja u obuhvatu plana, ciljevi i programska polazišta plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi plana, rokovi za izradu plana, te izvori financiranja plana.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ludbreg, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.09.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 20.9.2019. - 30.9.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

20.9.2019. - 30.9.2019.