Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2018. godini.

Dokument za savjetovanje moguće je pogledati ovdje. 

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2018. godini.

Opis savjetovanja: Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2018. godini na području Općine Podgora.. Program obuhvaća: čišćenje i održavanje javno prometnih površina, čišćenje i održavanje zelenih površina, čišćenje i održavanje groblja, održavanje plažnih površina i priobalne infrastrukture, održavanje javne rasvjete, održavanje cesta, nogostupa i puteva,nabavu materijala, opreme i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje i uređenje mjesta za božićne i novogodišnje praznike.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2018. godini, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 01.12.2017.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 24.11.2017. - 1.12.2017.

Trajanje

24.11.2017. - 1.12.2017.