Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o  povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o  povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.

Opis savjetovanja: Na području Općine Rakovica obavljaju se sljedeće komunalne  djelatnosti  kojima  se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:

- usluga održavanja javnih zelenih površina, 

- održavanje groblja, 

- održavanje čistoće javnih površina,

- usluge parkiranja na uređenim javnim površinama,

- usluge javnih tržnica na malo,

- usluge ukopa unutar groblja,

- komunalni linijski prijevoz putnika i

- obavljanje dimnjačarskih poslova.


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o  povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.03.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 27.2.2019. - 14.3.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

27.2.2019. - 14.3.2019.