Poštovani građani,

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom općine Biskupija za razdoblje 2017.–2022.

godine biti će svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine

Biskupija, Trg Ivana Meštrovića 2, Orlić a isti će biti objavljen i na službenim stranicama

Općine Biskupija (www.biskupija.hr).

Građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge upisati u knjigu

primjedbi uz izloženi nacrt Plana, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja,

mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Plana koja moraju biti čitko napisana, uz ime i

prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge mogu dostaviti Općinskom načelniku Milan Đurđević do 11.svibnja 2018. godine.


Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 12.4.2018. - 11.5.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

12.4.2018. - 11.5.2018.