Poštovani građani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o općinskim porezima Općine Kistanje.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Kistanje.

Opis savjetovanja: Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Kistanje, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o općinskim porezima Općine Kistanje, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.03.2017.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 13.3.2017. - 28.3.2017.

Trajanje

13.3.2017. - 28.3.2017.