Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Živogošće – Porat (UPU 20b).

Dokument za savjetovanje moguće je pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Živogošće – Porat (UPU 20b).

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom određuje se  pravna osnova za izradu i donošenje UPU-a,  razlozi donošenja, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih planova,  način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu UPU-a te drugih  korisnika prostora koji sudjeluju u izradi,  planirani rok za izradu UPU-a, odnosno njegovih pojedinih faza,  izvori financiranja izrade UPU-a i druga pitanja od značaja za izradu  UPU-a.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Živogošće – Porat (UPU 20b), upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do:14.03.2018. 

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 28.2.2018. - 14.3.2018.

Trajanje

28.2.2018. - 14.3.2018.