Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda na području Općine Konavle.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda na području Općine Konavle.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom osniva se Vijeće za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda na području Općine Konavle. Vijeće se osniva u cilju razvoja programa prevencije kriminaliteta na području Općine Konavle, a radi zaštite sigurnosti građana, materijalnih dobara i zajednice u cjelini, kroz partnerstvo i zajedničko planiranje i djelovanje različitih tijela vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana. Programom prevencije kriminaliteta na razini Općine Konavle obuhvaća se suzbijanje nasilja u obitelji, delikvencija djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droga, te provođenje drugih mjera povećanja razine sigurnosti ljudi i imovine.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda na području Općine Konavle, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.06.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 14.6.2019. - 26.6.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

14.6.2019. - 26.6.2019.