Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Generalski Stol.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Generalski Stol.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom utvrđuju se pravna osnova i razlozi za izradu, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu iz područja svog djelokruga te rokovi za izradu i izvori financiranja III. izmjena i dopuna PPUO Generalski Stol.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Generalski Stol, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.03.2017.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 14.3.2017. - 19.3.2017.

Trajanje

14.3.2017. - 19.3.2017.