Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Nacrta prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Podgora.

Dokument za savjetovanje moguće je pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Nacrta prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Podgora.

Opis savjetovanja: Završnom odredbom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( «Narodne novine» broj 123/17) propisana je obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama Zakona. Zakon je stupio na snagu 13. prosinca 2017. godine.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Nacrta prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Podgora, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.02.2018. 

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 9.2.2018. - 15.2.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

9.2.2018. - 15.2.2018.