Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnom doprinosu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu.

Opis savjetovanja: Ovom se Odlukom o komunalnom doprinosu utvrđuju uvjeti i mjerila za plaćanje komunalnog doprinosa na području Grada Varaždinskih Toplica, a naročito:

• zone i područja zona u Gradu za plaćanje komunalnog doprinosa,

• jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine,

• način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

• oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u Odluke o komunalnom doprinosu, upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.01.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 21.1.2019. - 31.1.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

21.1.2019. - 31.1.2019.