Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Statuta Općine Gornja Stubica.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Statuta Općine Gornja Stubica.

Opis savjetovanja: Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Gornja Stubica, njezina službena  obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja  poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju,  način  provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Gornja Stubica.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Statuta Općine Gornja Stubica, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.04.2018.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi  se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 29.3.2018. - 12.4.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

29.3.2018. - 12.4.2018.