Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Rakovica od 2019. do 2020. godine.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Rakovica od 2019. do 2020. godine.

Opis savjetovanja: Glavni cilj ove strategije je nastojanje naglašavanja, uspostavljanja i provođenja učinkovitog i odgovornog cjelovitog sustava skrbi o osobama s invaliditetom na području općine putem mjera i aktivnosti koje Općina Rakovica može poduzimati prema svojim mogućnostima i provoditi samostalno ili u suradnji s tijelima državne uprave, ustanovama, udrugama osoba s invaliditetom i svim drugim pravnim i fizičkim osoba koje će htjeti surađivati na ovom području.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Rakovica od 2019. do 2020. godine, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 04.04.2019.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 5.3.2019. - 4.4.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

5.3.2019. - 4.4.2019.