Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnoj naknadi općine Generalski Stol.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi općine Generalski Stol.

Opis savjetovanja: Komunalna naknada je prihod Proračuna Općine Generalski Stol koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture. Komunalna naknada plaća se za: stambeni prostor, garažni prostor, poslovni prostor, građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište. Komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz prethodnog stavka. Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan  je u roku 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu općine Generalski Stol.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnoj naknadi općine Generalski Stol, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.03.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 28.2.2019. - 20.3.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

28.2.2019. - 20.3.2019.