Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2019. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće je pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2019. godinu.

Opis savjetovanja: Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Križ za 2019. Godinu, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, upravljanje dugovima, upravljanje imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, proračunsko računovodstvo i izvještavanje, pojedine ovlasti nadležnih tijela, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluje u donošenju Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2019. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto. 

Savjetovanje je otvoreno do: 13.11.2018.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 15.10.2018. - 13.11.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

15.10.2018. - 13.11.2018.