Poštovani građani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ za 2022. godinu

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje iz Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ za 2022. godinu

Opis savjetovanja: Ovim Programom utvrđuje se namjena korištenja sredstava ostvarenih u 2022. godini od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ, a koja su Proračunom Općine Križ za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu planirana u ukupnom iznosu od 699.000,00 kn.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa  korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ za 2022. godinu , upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.11.2021 – 28.11.2021.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 22.11.2021. - 28.11.2021.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

22.11.2021. - 28.11.2021.