Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnom doprinosu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu.


Opis savjetovanja: Ovom Odlukom određuju se:

• obveznici plaćanja komunalnog doprinosa,

• područja zona u Općini Kistanje, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnja opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture za obračun komunalnog doprinosa,

• jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim zonama u kunama po m3 građevine, 

• način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,

• opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa,

• pravo investitora na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa.


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnom doprinosu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.01.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 16.1.2019. - 30.1.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

16.1.2019. - 30.1.2019.