Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnoj naknadi. 

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi.

Opis savjetovanja: Odlukom o komunalnoj naknadi (u daljnjem tekstu: Odluka) određuju se: 

– područja zona u Općini Biskupija u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

– koeficijent zona (Kz) za pojedine zone u Općini Biskupija u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

– koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada,

– rok plaćanja komunalne naknade,

– nekretnine važne za Općinu Biskupija koje se u potpunosti ili djelomično, oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,

– opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnoj naknadi, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 02.02.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 18.1.2019. - 2.2.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

18.1.2019. - 2.2.2019.