Na web stranicama Općine Lovran www.opcinalovran.hr dostupna je poveznica Savjetovanja s javnošću na kojoj je dana 10. prosinca 2018., objavljen Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lovran (u daljnjem tekstu: Odluka) te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istom. Rok za podnošenje prijedloga je do 19 prosinca 2018. godine do 24,00 h. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Prijedlog Odluke za koje je savjetovanje otvoreno možete uputiti upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na navedenu web stranicu.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Lovran.


Obrazloženje 

uz prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lovran


Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine „ br, 68/18) koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine propisao je određene novine u definiranju komunalnih djelatnosti, ali je u osnovi zadržao organizacijske oblike njihovog obavljanja.

U članku 21. novi Zakon propisuje da su komunalne djelatnost,  djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti (u daljnjem tekstu: komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture) i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave.

Kao komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture novi Zakon u članku 22. propisuje:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4. održavanje javnih zelenih površina

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja

7. održavanje čistoće javnih površina

8. održavanje javne rasvjete

a u stavku 2 da se u sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može se osigurati i građenje komunalne infrastrukture.

U članku 24 kao uslužne komunalne djelatnosti propisuje:

1. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama

2. usluge javnih tržnica na malo

3. usluge ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju unutar groblja

4. komunalni linijski prijevoz putnika

5. obavljanje dimnjačarskih poslova,


Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Kako se ovim prijedlogom  zadržavanju rješenja iz postojeće Odluke o komunalnim djelatnostima i usklađuju s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, javno savjetovanje po prijedlogu odluke trajati će od 10.12. do 19.12. 2018. godine.


Svoje primjedbe ili komentare možete upisati na dolje za to predviđeno mjesto pod "KOMENTARI".


Dokument za savjetovanje možete pronaći OVDJE.
Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 10.12.2018. - 19.12.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

10.12.2018. - 19.12.2018.