Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Strategije razvoja turizma Općine Rakovica od 2019. do 2024. godine.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Strategije razvoja turizma Općine Rakovica od 2019. do 2024. godine.

Opis savjetovanja: Strategija razvoja turizma općine Rakovica predstavlja okvir za daljnji razvoj turizma općine te ima zadatak postaviti načela, viziju, ciljeve i koncepciju daljnjeg upravljanja turizmom, koji se temelji na održivom razvoju, konkurentskoj sposobnosti turističkih gospodarskih subjekata i povećanju blagostanja stanovnika općine. To je dokument koji usmjerava djelovanje turističkih interesnih skupina i osnova je za donošenje operativnih turističkih odluka, upravljanja destinacijom i investicija.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Strategije razvoja turizma Općine Rakovica od 2019. do 2024. godine upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 07.06.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 23.5.2019. - 7.6.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

23.5.2019. - 7.6.2019.