Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nova Bukovica za 2018. godinu.

Prijedlog plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nova Bukovica za 2018. godinu moguće je pronaći OVDJE

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nova Bukovica za 2018. godinu. Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člancima 10. i 12. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13, 18/16). 

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nova Bukovica za razdoblje od godinu dana koji se prvi put izrađuje. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Nova Bukovica, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Nova Bukovica i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Nova Bukovica. Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nova Bukovica za 2018. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.10.2017.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.



Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 10.9.2017. - 10.10.2017.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

10.9.2017. - 10.10.2017.