Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Forum Toplice d.o.o..

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Forum Toplice d.o.o..


Opis savjetovanja: Ovom se Odlukom trgovačkom društvu Forum Toplice d.o.o. sa sjedištem u Varaždinskim Toplicama, čiji je osnivač i jedini član sa 100% poslovnih udjela Grad Varaždinske Toplice, povjerava obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta,

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4. održavanje javnih zelenih površina,

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6. održavanje groblja,

7. održavanje čistoće javnih površina,

8. usluge javnih tržnica na malo,

9. usluge ukopa.


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Forum Toplice d.o.o., upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.01.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 21.1.2019. - 31.1.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

21.1.2019. - 31.1.2019.