Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Strategije upravljanja imovinom Općine Berek za razdoblje 2020.-2026. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Strategije upravljanja imovinom Općine Berek za razdoblje 2020.-2026. godinu.

Opis savjetovanja: Strategija određuje dugoročne ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine Berek. Strategijom se želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje imovinom Općine Berek, uz očuvanje i pronalaženje optimalnih rješenja za Općinu pri upravljanju i raspolaganju imovinom.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u postupku donošenja Strategije upravljanja imovinom Općine Berek za razdoblje 2020.-2026. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.03.2020.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 5.3.2020. - 27.3.2020.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

5.3.2020. - 27.3.2020.